УЧЛАЊЕЊЕ У КПО

Упутство за учлањење ONLINE

Потребно је да на нашу адресу kpo@ofkbeograd.net доставите

Име:
Презиме:
Матични број:
Занимање:

Да ли желите да примате обавештења
– телефоном-
– смс-ом –
– електронском поштом-

Након попуњене пријаве на вашу исправну адресу шаљемо ковертирану чланску карту.
Трошкове транспорта сноси прималац.

Све додатне информације у вези нашег рада можете потражити на Инстаграму односно Фејсбук страници.