Novi šal u KPO prodavnici

Bratski šal Famagusta-Belgrade ℹ️ Cena: 1000 dinara Šal je moguće kupiti u kancelariji KPO, odnosno porudžbinom u inbox na svim našim stranicama.

Nova godina – KPO

Klub prijatelja OFK Beograda poziva sve svoje članove da obnove članarine i nastave svoj doprinos pripadnošću našoj neprofitnoj organizaciji. U novoj godini naša članarina iznosiRead More